Informatie over de Bitcoin

De komst van de Bitcoin heeft ons te denken gezet over geld, dit staat buiten het feit of je nu wel of niet enthousiast bent over de cryptomunt. Je moet een Bitcoin Visie zien als tegenhanger van geld, hoe vaak wordt er niet gedacht over geld waarvoor het eigenlijk voor is en voor wie bestemd. In 2008 zijn heel veel mensen wakker geschud, een kleine groep elite plukt de gunsten ervan. Geld wordt gemaakt in de vorm van schuld, een voorbeeld is het kopen van een huis waarbij je geen cent hoeft te hebben. Het systeem wordt in stand gehouden, de schuldenberg is hoger dan ooit. De staatsschuld groeit alleen maar, geld wordt tevens geschept als schuld. Het systeem is onhoudbaar geworden en dreigt op omvallen te staan. 

Bitcoin Visie

De controle moet weer terugkomen bij de burger

Het is tijd dat de burger weer zeggenschap krijgt over zijn geld, door een Bitcoin Visie te overzien zie je dat de munt eigendom is van de burger. Er is geen derde partij als een bank die bepaald wat er met het geld gebeurd. In het netwerk van de cryptomunten is je geld veilig, er is er maar een die er over kan beslissen. Helaas is het niet heel erg waarschijnlijk dat het banksysteem snel verleden tijd zal zijn, daarom is het nu belangrijk dat we de Bitcoin gaan ontdekken en we vrij zijn van het falende financiële systeem. Gelukkig staat de Bitcoin niet helemaal alleen, er zijn al vele cryptovaluta die de Bitcoin hebben gevolgd, het geld moet weer terugvloeien naar de burger die er grip op moet krijgen net zoals het vroeger was.