Het is de taak van een notaris om de ondertekenaars van belangrijke documenten te screenen op hun ware identiteit, hun bereidheid om te ondertekenen zonder dwang of intimidatie, en hun kennis van de inhoud van het document of de transactie. De notaris plaatst de ondertekenaar onder een ede en verklaart dat de informatie in een document waar en correct is. Eigendomsakten, testamenten en machtigingen zijn voorbeelden van documenten waarvoor gewoonlijk een notaris nodig is.

Onpartijdigheid is de basis van het vertrouwen van de notaris. Ze zijn verplicht om niet te handelen in situaties waarin ze een persoonlijk belang hebben. Onpartijdigheid schrijft voor dat een notaris nooit weigert een persoon te dienen vanwege ras, nationaliteit, religie, politiek, seksuele geaardheid of status als niet-klant.

Waarom is het belangrijk om een ​​document te notariseren?

Het is essentieel dat iedereen de authenticiteit van juridische documenten vertrouwt. Bij het kopen van een woning of het opstellen van een machtiging zijn duidelijkheid en zekerheid geboden. Een notaris daarom is een overheidsfunctionaris die door een regering is aangesteld om fraude te helpen voorkomen. Notarissen zijn getuige van de ondertekening van belangrijke documenten en verifiëren de identiteit van de ondertekenaar(s), hun bereidheid om de documenten te ondertekenen en hun kennis van de inhoud van het document of de transactie.

Instellingen vertrouwen op notarissen, zodat ze volledig vertrouwen kunnen hebben in belangrijke documenten. Na getuige te zijn geweest van een ondertekening, past een notaris zijn eigen gegevens toe, zoals hun handtekening, zegel en gegevens van het kantoor. Als u de zegel van een notaris op een document ziet, betekent dit dat een notaris heeft geverifieerd dat de transactie authentiek en correct is uitgevoerd.

Het laten notarieel vastleggen van een document is hetzelfde als onder ede zweren bij een rechtbank. U geeft aan dat de feiten in het document waar zijn.
Bron: Notaris Amsterdam